AB Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi


Kamu görevlilerinin meslekî ve kişisel gelişimlerine olumlu katkıda bulunmak, yerel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın insan kaynağı ile kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine destek sağlamak amacıyla Kamu Görevlileri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (KAMUGED) tarafından düzenlenen eğitim programları devam etmektedir. Bu çerçevede, Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu (CEUPA) işbirliğiyle, 5 tam gün (30 saat) süreli “Avrupa Birliği Hibe Programlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” verilecektir.

 


ÖNEMLİ NOT:

—Her şey dâhil konaklamalı olarak (6 gece 7 gün) düzenlenecek olan eğitime, idarecilerimiz tarafından uygun görülen kamu görevlileri başvurularını yaparak katılabileceklerdir. Kamu personeli için seminere katılım ve ödemenin kurumlarınca yapılabileceğinin yasal dayanağını bu sayfanın alt kısmında okuyabilirsiniz.

Eğitimler, 40’ar kişilik gruplara yönelik düzenlenmektedir ve kayıtlarda başvuru sırası esas alınmaktadır. Bu eğitime başvurduğu halde katılamayanlara bir sonraki eğitimde öncelik verilecektir.

Kayıt yaptırmak için buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Online Kayıt Formunu doldurarak göndermeniz gerekmektedir. Formu doldurduktan sonra “Gönder” butonuna bir kez tıklamanız yeterlidir. İhtiyaç duyulması halinde +90 (533) 583 0138 nolu telefondan bilgi alınabilir.

Kaydın tamamlanması için katılım ücretinin KAMUGED- Kamu Görevlileri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinin Vakıflar Bankası Antalya Şubesi, IBAN: TR23 0001 5001 5800 7304 4542 57 numaralı hesabına eğitimden önceki hafta içerisinde yatırılarak ücret transferinin gerçekleştirildiğini belgeleyen dekontun dijital ortamda Derneğin “kamuged@gmail.com” mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ön kaydınızın alındığında ve kaydınız tamamlandığında tarafınıza e-posta ile bildirilecektir.


Eğitimin Sağlayacağı Kazanımlar

KAMUGED tarafından düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim programı, proje kültürü ve hibe mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamu ve diğer sektör çalışanları ve yöneticilerinin Avrupa Birliği gibi uluslararası ve Kalkınma Ajansları gibi ulusal hibe sağlayıcılarının desteklerinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için uygulama temelli tasarlanmıştır. Eğitim ile kurumlarımızın insan kaynağının hibe sağlayıcı kurum ve kuruluşlara proje hazırlama ve proje uygulama süreçlerini yönetme kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

30 saatlik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine tam katılım sağlayanlar sonuçta:

  • Proje konsepti ile projelerin hazırlanma ve uygulama süreçlerinin değişik aşamaları konusunda güçlü bir anlayışa sahip olacaktır.
  • Proje hazırlama tekniklerini öğrenecek, proje teklifleri geliştirmek için gereken bilgi ve beceriyi edinecektir.
  • Projeye dayalı çalışma kültürünü tanıyacak, yerel düzeyde uygulanan AB projelerinin tematik alanları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Yerel düzeyde yararlanılabilecek hibe fırsatları ve AB hibe programlarına nasıl başvuru yapılabileceği hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • AB hibelerinin yönetimi konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren önemli kurumlar ve hibelerin yönetimi ile ilgili prosedürler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • AB projeleri hazırlama ve uygulama aşamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ile kaliteli ve başarılı projeler için pratik ipuçlarını öğrenecektir.

Eğitim Tarihi

Eğitim programı 23-27 Ocak 2017 tarihinde düzenlenecektir. Katılımcılar Antalya’daki beş yıldızlı tesise 22 Ocak Pazar günü öğlen saat 14.00’den sonra giriş yapabilecek ve 28 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar otelden ayrılabileceklerdir.

Eğitimin İçeriği

Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere ve ulusal ve uluslararası hibe programlarından yerel düzeyde yararlanmak için uluslararası disiplinde proje hazırlama, uygulama, izleme konularını da içeren eğitim programının genel hatlarıyla içeriği aşağıdaki gibidir. Katılımcılar, eğitimde IPA ve Erasmus+ başta olmak üzere, Avrupa Birliği hibe programları nedir ve nasıl uygulanır, bu çerçevede mevcut ihtiyaç ve sorunlardan yola çıkarak proje fikri nasıl belirlenir, hedefe ulaşmak için uluslararası disiplinde bir proje nasıl geliştirilir, proje geliştirmek için nasıl bir yöntem izlenmeli ve nelere dikkat edilmelidir, faaliyetler nasıl kurgulanır, bütçe neye göre hesaplanır, hibe kazanma yarışında başarılı olabilmek için hangi inceliklere dikkat edilmelidir, proje kalitesini belirleyen unsurlar nelerdir vb. sorulara yanıt bulmakta ve grup çalışmalarıyla bu yönde becerilerini geliştirmektedirler.

Tanışma, Eğitim Programı İçeriği ve Takip Edilecek Metodun Tanıtımı
Hibe Programı ve Projelerin Arka Planı, Nedenler, Gerekçeler, Sonuçlar
Avrupa Birliği Projelerinin Tematik Öncelikleri ve Avrupalılık
Plan, Program ve Projeye Dayalı Çalışma Kültürü, Projelerin Özellikleri, Faydaları
Proje Döngüsü Yönetimi Aşamaları (Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı): Proje Fikrinin Belirlenmesi, Analiz Edilmesi, Planlanması, Finansmanı, Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme
1. Aşama: Proje Konusunun Belirlenmesi (Proje Hazırlarken Cevaplanması Gereken Sorular, Konsept Not Hazırlama)
2. Aşama: Analizlerin Yapılması (Mevcut Durum Analizi, Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi, Paydaş Analizi, İhtiyaç, Kapasite, Risk Analizleri, Network Oluşturma, Kaynakların Tanımlanması, Proje Hazırlamada Başarı İçin Altın Öğütler)
Proje Teklifi Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar, Bir Projedeki Başarı Kriterleri ve Başarısızlık Nedenleri
3. Aşama: Projenin Planlanması (Proje Faaliyetlerinin Belirlenmesi, Proje Kurgusu, Planlama Adımları, Akış Şeması, İş Paketleri, Faaliyet Zaman Planı, Yol Haritası, Süre ve Maliyet Tahminleri, Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması)
4. Aşama: Finansman (Bütçe Hazırlama Esasları, Faaliyet Planı ve Proje Bütçesi, Harcama İlkeleri, Maliyet Yönetimi, İdari ve Mali Program Kuralları, Hibe ve Eş finansman, Hibe Mekanizması Aşamaları, Proje Değerlendirme Kriterleri, Destek Verilecek Projelerin Seçimi)
5. Aşama: Projenin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Uygulanması, Başarılı Uygulamalar İçin Altın Öğütler
6. Aşama: İzleme ve Değerlendirme (Raporlama, Denetim)
Projelerde Temel Kalite Unsurları, Kalite Yönetimi, Proje Yönetim Becerileri, Yönetimde Hassas Konular ve Sürdürülebilirlik
Koordinasyon (Eşgüdüm), İletişim Yönetimi, Ekip Olma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Zaman Yönetimi, Paydaş Yönetimi
Değerlendirme, Sertifika Töreni ve Kapanış

 

Eğitim metodu

Eğitimler, sıkıcı olmayan güncel yetişkin öğrenme teknikleri uygulanarak teorik bilgilendirmeler ve pratik grup çalışmaları düzeyinde gerçekleştirilmektedir. İzlenen metotla, katılımcıların, programda dinleyici olarak değil öğrenme sürecinin aktif birer katılımcısı olarak yer almaları sağlanmakta, ayrıca katılımcıların o güne dek biriktirdiği karmaşık bilgileri anlaşılabilir bir düzen içinde değerlendirmelerine yardımcı olunmaktadır. Uygulanmış projeler ve yaşanmış deneyimlerden canlandırma ve hikayeleştirmeler yolu ile katılımcıların dikkatinin canlı tutulması sağlanmakta, sunumların, slaytların okunması şeklinde bir “sesli kitap” deneyimi olmamasına özellikle özen gösterilmekte, grup çalışmalarında katılımcılara öğrendiklerinin kendi çalışma ve deneyimleriyle olan ilgisini görme fırsatı verilmektedir.

 

Eğitmenler

Baki Karaçay, M.P.Adm., Koordinatör, Antalya Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu (CEUPA).
Sibel Mehter Aykın, Ph.D., Öğretim Üyesi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi.
Kemal Gürsoy, M.P.Adm., Mali Müşavir, Vizyon Mali Müşavirlik, Antalya.

 

Eğitimin Yeri

Eğitim Antalya Kundu, Lara’da 5 yıldızlı Aska Lara Hotel tesislerinde gerçekleştirilecektir. Tesis hakkında ayrıntılı bilgiye http://askalararesortspa.com/tr/ adresinden erişebilirsiniz.

 

Kayıt ve Katılım

Eğitime, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim, üniversite, sivil toplum kuruluşu, ajans, firma vb. ile kamu tüzel kişiliğini haiz bulunan bilumum kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel katılabilir. Kontenjanlarımızı sınırlı olup, katılımcılar başvuru önceliğine göre belirlenecektir.

Eğitime 5 tam gün (30 saat) katılım sağlayanlara Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.

Kayıt yaptırmak için buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Online Kayıt Formunu doldurarak göndermeniz gerekmektedir. Formu doldurduktan sonra “Gönder” butonuna bir kez tıklamanız yeterlidir. İhtiyaç duyulması halinde +90 (533) 583 0138 nolu telefondan bilgi alınabilir.

Katılım Ücreti

Konaklamalı ve konaklamasız olarak verilen aşağıdaki katılım ücretlerine KDV dahildir.

Konaklamalı Katılım

1-) Tek kişilik odada konaklamalı eğitim: 900 TL
2-) İki kişilik odada konaklamalı eğitim: Kişi başına 700 TL, toplam oda fiyatı 1.400 TL
3-) Yanlarında eğitim katılımcısı olmayan eşlerini getirmek isteyen katılımcıların kendileri için 700 TL eşleri için 550 TL olmak üzere iki kişilik oda fiyatı toplam 1.250 TL
4-) 0–6 yaş arası (2011 sonrası doğumlu) birinci çocuk ücretsiz konaklayabilecektir. 0–6 yaş arası ikinci çocuk ve 7–11 yaş aralığında her bir çocuk için fiyata 350 TL, 11 yaşından büyük her bir çocuk için 550 TL eklenecektir.

Ücrete dahil olan hizmetler: Otelin herşey dahil (alkolsüz) konseptine uygun olarak 7 gün, 6 gece konaklama (kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri, diğer ikramlar, aktiviteler vb.) ile eğitim.

Konaklamasız Katılım

5-) Konaklamasız eğitime katılım ücreti kişi başına 500 TL’dir. Ücrete konaklama hariç yukarıda sayılan hizmetler dahildir.

Sosyal etkinliklere katılım: Eğitimin 3. günü öğleden sonra düzenlenecek gezi ve diğer benzeri etkinliklere, duyurulacak ücretini ödeyen kursiyerler katılabileceklerdir.

Transfer hizmetleri: Katılımcıların otele toplu giriş (Pazar) ve çıkış günlerinde (Cumartesi) ulaşımını sağlayabilmek amacıyla, Antalya Havaalanı ve Otogardan otele, otelden Otogar ve Havaalanına ücretsiz transferleri sağlanacaktır. Transferleri için her bir katılımcı ile telefonla irtibat kurulacak ve araç hareket saatleri katılımcıların ağırlıklı geliş ve gidiş saatlerine göre düzenlenerek kendilerine bildirilecektir.

Katılım Ücretinin Ödenmesi: Adaylar KAMUGED- Kamu Görevlileri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinin Vakıflar Bankası Antalya Şubesi, IBAN: TR23 0001 5001 5800 7304 4542 57 numaralı hesabına toplam ücreti önceden yatıracaklardır. Otele varmadan önceki hafta içerisinde ücret transferinin gerçekleştirildiğini belgeleyen dekontun, başvuru yazısı ile birlikte dijital ortamda Kamu Görevlileri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin “kamuged@gmail.com” mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

 


Kamu Personelinin Eğitime Katılımı ve Ödemenin Kurumlarınca Yapılabileceğinin Yasal Dayanağı

Eğitim programına kurumlarınca belirlenen merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin katılması, harcırah, konaklama, yol ve yevmiyelerinin bağlı oldukları birimlerin 2016 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması ve avans olarak ödenmesi mümkündür.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesi gereğince bir “hizmet” olan “eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri”, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura ile katılım belgesi istenecektir. Seminerlere katılım, harcama yetkilisinden alınacak ONAY’a istinaden yapılacaktır.

2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli “E” işaretli cetvelin 28’inci maddesi “a” bendinde “dernek, vakıf ve meslek teşekkülleri” ibaresinin yer almaması nedeniyle bu kuruluşlarca düzenlenen seminerlere yapılan ödemeler “4734 sayılı kanun uygulanarak” yapılabilecektir.

Bahse konu “dernek, vakıf ve meslek teşekkülleri” tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine yine kurum personeli görevlendirilebilecek ve bu eğitim hizmeti, 4734 sayılı kanun hükümleri uyarınca hizmet alımı yoluyla temin edilebilecektir.

Konuyla ilgili, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, 25.04.2011 tarihli ve B.07.0.BMK.034.4 sayılı, “eğitim gideri” konulu muktezasında (özelgesinde) “… kamu kurum ve kuruluşlarında bahse konu eğitim hizmetinin ‘meslek teşekkülleri, dernek ve vakıf ve özel firmalardan’ ancak, 4734 sayılı kanun hükümleri uyarınca hizmet alımı yoluyla temin edilmesi gerektiği mütalâa edilmektedir” denilmektedir.

Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 36. maddesinde, Sosyal Güvenlik Kurumları için Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde, Mahalli İdareler için Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 28. maddesinde, belirtildiği gibi:

1. Harcama talimatı (onay yazısı) veya görevlendirme yazısı,
2. Fatura,
3. Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge (katılım belgesi),

ödeme belgesine eklenir.

 


 

Kayıt yaptırmak için buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Online Kayıt Formunu doldurarak göndermeniz gerekmektedir. Formu doldurduktan sonra “Gönder” butonuna bir kez tıklamanız yeterlidir. İhtiyaç duyulması halinde +90 (533) 583 0138 nolu telefondan bilgi alınabilir.

Kaydın tamamlanması için katılım ücretinin KAMUGED- Kamu Görevlileri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinin Vakıflar Bankası Antalya Şubesi, IBAN: TR23 0001 5001 5800 7304 4542 57 numaralı hesabına eğitimden önceki hafta içerisinde yatırılarak ücret transferinin gerçekleştirildiğini belgeleyen dekontun dijital ortamda Derneğin “kamuged@gmail.com” mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ön kaydınızın alındığında ve kaydınız tamamlandığında tarafınıza e-posta ile bildirilecektir.