Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi


Kamu Görevlileri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (KAMUGED), kamu görevlilerinin meslekî ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, kurumların insan kaynağı ile kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine destek sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemektedir. Bu çerçevede, 01.07.2016 tarihinde 50 ve üzeri çalışanı bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya girecek olan İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ uygulamaları hakkında 02 – 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Yönelik 5 Günlük İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilecektir.

İçişleri Bakanlığı’nın İzni ve Antalya Valilik Makamı’nın Destekleri

Sözkonusu eğitim İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 15.4.2016 tarih ve 93127266-900-E.8676 sayılı izniyle ve Antalya Valilik Makamının 21/04/2016 tarih ve 87674903-770-E.14364 sayılı izin ve destekleri ile düzenlenmektedir.

Bakanlığın elektronik imzalı eğitim izni yazısını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek (BEZUIX-Hu32X/-ObOcn7-ps0XWg-Y6eMZuKX) kodunu yazınız.

Valilik Makamının elektronik imzalı destek ve izin yazısını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek (hwirP2-hAmdQK-PFyR6K-xVaOyy-0m+9SWGM) kodunu yazınız.

Kimler Katılabilir?

Aşağıda ayrıntıları bulunan ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz bilumum kurum ve kuruluşlarda çalışan görevlilerin değişen ve güncellenen mevzuat göz önünde bulundurularak eğitimi, gelişimi, değişimi ve uyumuna yönelik olarak düzenlenen ve kamu kurum ve kuruluşlarının 01.07.2016 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olmakla birlikte, tamamen yabancı oldukları İş Sağlığı ve Güvenliği konularını içeren eğitim programı, KARACAN AKADEMİ ile KAMUGED işbirliği ile konusunda uzman yönetici, akademisyen ve eğitmenlerden oluşan kadro tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Eğitime 5 tam gün katılım sağlayanlara Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Tarihi

Eğitim 2 – 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenecektir. Katılımcılar otele 1 Mayıs 2016 Pazar günü giriş, 07 Mayıs 2016 Cumartesi günü çıkış yapabileceklerdir.

Eğitimin İçeriği

1. gün
Tanışma
Eğitim Programı ve İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kuralları
Güvenlik Kültürü, Ergonomi, Ekranlı Araçlar, Kişisel Koruyucu Donanımlar

2. gün
Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının yürürlüğe giriş tarihleri, kanunun amacı ve kapsamı, neden iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalıkları, görünür maliyetler-görünmeyen maliyetler

3. gün
Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları.
Sosyal etkinlik

4. gün
İş kazası hukuki ve cezai sonuçları, devlet desteği, istisnalar, işveren genel yükümlülükleri, çalışanların genel yükümlülükleri, çalışanların kurallara uymaması sonuçları
İşveren yükümlülükleri, işyeri tehlike sınıfları, işvereni ihbar, sorumluluk, risk değerlemesi, acil durum planları ve ilk yardım.

5. gün
Tahliye, Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkı, İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt bildirimi, sağlık gözetimi, çalışanların bilgilendirilmesi, mesleki eğitim zorunluluğu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, işin durdurulması, Güvenlik Raporu ve Büyük Kaza Önleme, İdari Para Cezaları
Değerlendirme, Sertifika Töreni ve Kapanış

Eğitmenler

Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından KARACAN AKADEMİ uzman yönetici ve eğitmenlerinden oluşan kadro tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitimin Yeri

Akka Antedon Hotel (5 yıldız), Beldibi/Antalya. Buraya tıklayarak otelin web sitesine ulaşabilirsiniz.

Her şey dâhil konaklamalı olarak (6 gece 7 gün) düzenlenecek olan eğitime, idarecilerimiz tarafından uygun görülen kamu görevlileri başvurularını yaparak katılabileceklerdir.

Kayıt ve Katılım

Eğitime, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim, üniversite, sivil toplum kuruluşu, ajans, firma vb. ile kamu tüzel kişiliğini haiz bulunan bilumum kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel katılabilir. Kontenjanlarımızı sınırlı olup, katılımcılar başvuru önceliğine göre belirlenecektir.

Kayıt yaptırmak için buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Online Kayıt Formunu doldurarak göndermeniz gerekmektedir. Formu doldurduktan sonra “Gönder” butonuna bir kez tıklamanız yeterlidir. İhtiyaç duyulması halinde +90 (533) 583 0138 nolu telefondan bilgi alınabilir.

Katılım Ücreti

Katılım Ücreti (KDV dahil):
1-) Tek kişilik odada konaklamalı eğitim: 1.300 TL
2-) İki kişilik odada konaklamalı eğitim: Kişi başına 1.050 TL, toplam oda fiyatı 2.100 TL
3-) Yanlarında eğitim katılımcısı olmayan eşlerini getirmek isteyen katılımcıların kendileri için 1.300 TL eşleri için 850 TL olmak üzere iki kişilik oda fiyatı toplam 2.150 TL
4-) 0–6 yaş arası 1. çocuk ücretsiz, 7–11 yaş her bir çocuk için fiyata 450 TL eklenecektir.

Ücrete dahi olan hizmetler: 7 gün, 6 gece konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri, ikramlar vb. (alkolsüz herşey dahil), eğitim ve sosyal etkinlikler.

Transfer hizmetleri: Katılımcıların otele toplu giriş (01 Mayıs 2016 Pazar) ve çıkış tarihinde (07 Mayıs 2016 Cumartesi) ulaşım sağlayabilmek amacıyla, Antalya Havaalanı ve Otogardan otele, otelden Otogar ve Havaalanına ücretsiz transferleri sağlanacaktır. Transferlerimiz, katılımcıların ağırlıklı geliş ve gidiş saatlerine göre ayarlanacaktır.

Katılım Ücretinin Ödenmesi: Adaylar Kamu Görevlileri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinin (KAMUGED) Vakıflar Bankası Antalya Şubesi, IBAN: TR23 0001 5001 5800 7304 4542 57 numaralı hesabına toplam ücreti önceden yatıracaklardır. 29 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar ücret transferinin gerçekleştirildiğini belgeleyen dekontun bir kopyası, başvuru yazısı ile birlikte Kamu Görevlileri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin “kamuged@gmail.com” mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

___________________________________________

Kamu Personelinin Seminerlere Katılımı ve Ödemenin Kurumlarınca Yapılabileceğinin Yasal Dayanağı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesi gereğince bir “hizmet” olan “eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri”, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura ile katılım belgesi istenecektir. Seminerlere katılım, harcama yetkilisinden alınacak ONAY’a istinaden yapılacaktır.

2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli “E” işaretli cetvelin 28’inci maddesi “a” bendinde “dernek, vakıf ve meslek teşekkülleri” ibaresinin yer almaması nedeniyle bu kuruluşlarca düzenlenen seminerlere yapılan ödemeler “4734 sayılı kanun uygulanarak” yapılabilecektir.

Bahse konu “dernek, vakıf ve meslek teşekkülleri” tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine yine kurum personeli görevlendirilebilecek ve bu eğitim hizmeti, 4734 sayılı kanun hükümleri uyarınca hizmet alımı yoluyla temin edilebilecektir.

Konuyla ilgili, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, 25.04.2011 tarihli ve B.07.0.BMK.034.4 sayılı, “eğitim gideri” konulu muktezasında (özelgesinde) “… kamu kurum ve kuruluşlarında bahse konu eğitim hizmetinin ‘meslek teşekkülleri, dernek ve vakıf ve özel firmalardan’ ancak, 4734 sayılı kanun hükümleri uyarınca hizmet alımı yoluyla temin edilmesi gerektiği mütalâa edilmektedir” denilmektedir.

Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 36 ıncı maddesinde, Sosyal Güvenlik Kurumları için Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde, Mahalli İdareler için Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde, belirtildiği gibi:

1. Harcama talimatı (onay yazısı) veya görevlendirme yazısı,
2. Fatura,
3. Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge (katılım belgesi),

ödeme belgesine eklenir.